raiom.no

raie el. raje (av I rå) trestang i gjerde el. hesje
en raie / raia / flere raier / alle raiom1

1 Kasusbøying i dativ, vanlig i dialekter på Østlandet (e.g. Nord i Ringsaker)